o shin chuen tecken

O Shin Chuen®, 五形拳, på mandarin kinesiska (Ngo Hien Gun, på fukien-dialekt/fujianesiska), är en traditionell stridskonststil härstammande från Fujian provinsen i södra Kina. Stilen har sina rötter i Fujian Shaolin systemet som är baserat på studier av fem djur - drake, tiger, trana, orm och panter.

De fem djuren är representerade i O Shin Chuen i fem former. Form är sekvensiella rörelser som fungerar som stilens uppslagsverk för olika attack- och försvarsmetoder.

Stilen är vad vi kallar för en komplett tvekampsstil med ett brett register av tekniker: spark (ti), slag (da), kast (shuai), grepp (na), stick (tien), lås (kou) och svep (sao).

Träningsmetoden är utvecklad av Da Sifu Louis Linn och baserat på hans erfarenheter inom närstrid för att snabbt utveckla den tränandes fysiska och mentala förmågor till ett användbart självförsvar.

Att Träna O Shin Chuen

Träningen i O Shin Chuen lägger stor vikt på att förbättra den fysiska och mentala förmågan att utföra snabba och sammansatta rörelser med kraft och exakthet. De egenskaper som man eftersträvar i stilen är styrka, smidighet, snabbhet, stamina och precision.

Med den effektiva träningsmetod som Da Sifu Linn utvecklade är stilen utmärkt både som självförsvar och som en allsidig träningsform.

Linn's Familjestil

Da Sifu Louis Linn lärde sig stilen från sin bortgångne farbror Master Lim Tsua (Lim är fujianesiska för Linn) och han är idag den ende mästaren som för denna familjestil i västvärlden. Genom år av praktiserande och med flera erfarenheter inom stridskonst, har Da Sifu Linn visat att stilen är ett funktionellt självförsvarssystem.

Fem Formad Näve

De kinesiska skrivtecknen för stilen, 五形拳, betyder ordagrannt - fem formad näve - och brukar fritt översättas som fem djurs stil eftersom stilen baseras på studier av fem olika djur.

Namnet O Shin Chuen® är en egen utformning konstruerad då Da Sifu Linn etablerade sig i Sverige och är ett registrerat varumärke. Enligt pinying transkribering skirvs det som Wu Xing Quan och med Wade-Giles transkribering skrivs det Wu Hsing Chuan.

Till Sverige 1975

Sifu Louis Linn i ormens form, Se Shin

Kinesisk stridkonst introducerades i Sverige 1975 när Da Sifu Linn etablerade O Shin Chuen i Sverige. Han anpassade stilens träningsrutiner till den effektiva träning vi har idag på Stockholms Wushu Akademi och inom Louis Linn O Shin Chuen Union.

Studier av djurs egenskaper
O Shin Chuen bygger på ett Tiger-Trana-Drak-Orm-Panter system där man använder sig av de fem djurens typiska karaktärsdrag. Varje djur har olika inriktning och de fem egenskaperna utgör en helhet av människan:

  • draken för tanke
  • tigern för styrka
  • tranan för precision
  • ormen för snabbhet
  • pantern för rörlighet

Form och Tvekamp

Att lära sig O Shin Chuen innebär inte bara att bemästra djurformerna utan också bemästra de olika djurens egenskaper.

Att lära sig ett helt system tar en livstid med mycket tålamod och hård träning. Formträningen innebär att utövaren först kopierar rörelserna och tränar rörelsernas använding i enkel tvekamp. På den avancerade nivån översätts rörelserna till mer komplicerade attack- och försvarsmetoder, och tvekampen utförs fritt.

Händerna används för stick och slag med olika delar av handen, grepp- och låstekniker. Armbågar och knän används i närstrid. Benen används för höga och låga sparkar samt svep. Inom O Shin Chuen har vi 36 olika låga sparkar och grensparkar. Vi tränar hand-och bentekniker i olika kombinationer med spark, slag, kast, grepp, stick, lås och svep.

Djurformerna

Stilens fem djurformer utgör den grund som behövs för att bemästra stilen där rörelserna tillsammans med handens utformning och benens steg och ställningar symboliserar de fem olika djuren. Förutom rörelserna är andningen en väsentlig del i utförandet av formerna, där andningen följer rörelserna i rätt tempo.

Lóng Shin 龍形 - Drakens form

drakeDraken är ett mytologiskt djur som symboliserar makt, styrka och god lycka. Draken sägs kontrollera och styra över vatten.

Formen utförs i ett växlande tempo från långsamma svepande rörelser till snabba direkta rörelser. Händerna föreställer drakens klor där fingret används som stickvapen mot vitala punkter på kroppen. Stegen i formen utförs med lätta svepande rörelser och stabilitet.

Genom drakens form eftersträvar utövaren utveckling av sinnestyrka, där styrkan fokuseras på fingerspetsen.

Hǔ Shin 虎形 - Tigerns form

tigerTigern är ett djur som beundras för sin vackra päls och muskulösa kropp. I den kinesiska medicinen anses tigerns styrka och mystiska krafter bota olika typer av sjukdomar och stärka vitaliteten.

Formen utförs med kraftfulla smidiga rörelser och andningen är en betydelsefull del av utförandet. Händerna utgör tigerns klor som används till grepptekniker och slag. Benställningarna är låga med stabila och rörliga steg.

Utförandet av tigerns form eftersträvar att bygga upp styrka i ben och muskler.

Hè Shin 鶴形 - Tranans form

tranaI den kinesiska mytologin symboliserar tranan långt liv och odödlighet. Djuret beundras för sina graciösa rörelser, exakthet med sin näbb och dess snabba och rörliga vingar och ben vid strid.

Formen utförs med balans och precision i snabba och exakta attacker där händerna utgör tranans näbb, armbågarna dess vingar, och benställningarna är höga med bibehållen balans och stabilitet. I tranan används även knä och fot till attack.

Tranans form utvecklar utövarens balans och precision i rörelserna.

Sé Shin 蛇形 - Ormens form

ormOrmen är ett djur som alltid fascinerat. I den kinesiska mytologin är ormen relaterad till draken och symboliserar intelligens, lycka och välgång. Även ormen anses ha mystiska krafter och i den kinesiska medicinen anses en brygd på orm bota bland annat reumatism.

Formen utförs med både cirkulära och linjära mjuka rörelser med snabba attacker. Händerna utgör ormens huvud där fingrarna används i stickattacker. Armbågen är ormens kropp och används i block och slagattacker, och stegen är växlande i riktning.

Ormens form utförs i fyra riktningar och syftar till att utveckla utövarens snabbhet och tajming.

Pào Shin 豹形 - Panterns form

panterPantern, även kallad för leopard, är ett smidigt och rörligt djur som agerar både på marken och i träd eller andra höga platser.

Formen utförs i snabba växlande rörelser med både höga och låga attacktekniker. Händerna föreställer panterns tass och används för slagattacker. Benteknikerna är snabba och växlande, från låga svep till höga sparkar och hopp. Eftersom formen kräver styrka, precision, snabbhet och uthållighet är det den form man lär sig sist av de fem djurformerna.

Panterns form utvecklar utövarens flexibilitet i senor och rörlighet.