Artikelindex

 

Instruktörstitlarna

大 師 父 (dà shī fù) Da Sifu (Master Sifu, Grand Master) är chefsinstruktör och den som ansvarar för utveckling och översättning av stilen O Shin Chuen.

師 父 (shī fù) Sifu (Master teacher) certifieras instruktör som har 6th Chieh, tränat mer än 25 år, varit instruktör mer än 20 år och administrerat O Shin Chuen i en förening i minst 20 år.

老 師 (lǎo shī) Lao Shih (Teacher) certifieras instruktör som har 4th Chieh, tränat mer än 15 år, varit instruktör mer än 10 år och administrerat i en förening i minst 10 år.

大 助 教 (dà zhù jiào) Da Zhu Jiao (Senior Assistant teacher) certifieras instruktör som har 2nd Chieh, tränat mer än 8 år, varit instruktör mer än 5 år och deltagit i föreningsadministration i minst 5 år.

助 教 (zhù jiào) Zhu Jiao (Assistant teacher) certifieras instruktör som har 2nd Chieh, tränat mer än 6 år, varit instruktör i minst 3 år.

小 助 教 (xiǎo zhù jiào) Xiao Zhu Jiao (Junior assistant teacher) är en instruktör som innehar minst 1st Chieh, deltagit i minst två instruktörskurser och varit praktiserande instruktör i minst 3 terminer.

實 習 助 教 (shí xí zhù jiào) Shi Xi Zhu Jiao (Practise assistant teacher) är en instruktör som innehar minst 1st Chieh och deltagit i minst en instruktörskurs.

Öppet HT2020: 24 augusti-10 december:

  • måndag - torsdag: 16:15-21:00
+46 8 673 13 77 / +46 70 880 98 22

Hitta Oss

Anmäl Dig till Nyhetsbrevet

* indicates required
 
 
 

 

 

Top