GRATTIS!
Dennis Guerrero, 4th Chieh, är nu certifierad Laoshi.

老 師 (lǎo shī) Lao Shih (Teacher)

IMG 4183 laoshi dennis guerrero
Laoshi Dennis med chefsinstruktören
och grundaren Da Sifu Louis Linn

Laoshi Dennis har tränat sedan 2002 och undervisat på Stockholms Wushu Akademi sedan 2005. Utöver undervisningen har han varit aktiv i uppvisningar och andra arrangemang.

2018-01-30