Utöver våra ordinarie träningsgrupper erbjuder vi även extra kurser för Dig som medlem. Helgkurser arrangeras varje termin för våra medlemmar och leds av vår chefsinstruktör Louis Linn och omfattar olika typer av traditionella vapen inom kinesisk stridskonst. Årligen arrangerar vi träningsläger där Du som medlem kan intensivträna O Shin Chuen i flera dagar.

Taiwan-läger 2020 är inställt pga Coronavirus-pandemin

Det är med tungt hjärta vi måste meddela er att vi tyvärr måste ställa in Taiwan-läger 2020. Anledningen är den rådande Coronavirus-pandemi som slår ut så gott som allt resande i världen en tid framöver.

Vår motivering för att ställa in lägret är att det idag råder 14-dagars obligatorisk karantän för inresande från Schengenområdet (inkl. Sverige) till Taiwan, https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/6q57qJkOZt2iLorwqGI5Zw?typeid=158. Hur länge det gäller är osäkert och ingen kan idag svara på den frågan.

Sverige och Schengenområdet flyttas från "level 2 Alert" till "level 3 Warning" den 17 mars, https://www.cdc.gov.tw/En. Även om vi i juni skulle hamna på level 2 så innebär det vad man kallar för self-health management vilket innebär bl.a. att man inte får vistas på allmän plats.

Förutom den obligatoriska karantänen så är vårt ansvar gentemot er deltagare att inte utsätta er för smittorisk och konsekvenser det kan medföra. Vår förhoppning är att kunna genomföra ett Taiwan-läger längre fram när så är möjligt.

Plan B - träningsläger i Sverige

Vi har en plan B, vårt vanliga träningsläger i Isaberg 14-17 juni. Mer information om det nationella lägret kommer snart.

 

Öppet HT2020: 24 augusti-10 december:

  • måndag - torsdag: 16:15-21:00
+46 8 673 13 77 / +46 70 880 98 22

Hitta Oss

Anmäl Dig till Nyhetsbrevet

* indicates required
 
 
 

 

 

Top